Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@fountain.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tính năng sản phẩm
Kết nối an toàn và vận hành các thiết bị chiếu sáng dưới nước
Tất cả các vòng kín nước đến có độ sâu nước 4m

Bảo hành : 1 năm

Download Tài liệu

Brochure : ProfiLux Garden LED cable 7.5 m


Phản hồi