Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@fountain.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Đặc điểm sản phẩm
Chất kết dính phổ quát hiệu năng cao cho nhiều lớp lót và chất nền.
Hộp mực 290 ml

Hình ảnh sản phẩm

Download Tài liệu

Brochure : UniFix + 290 ml


Phản hồi