Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@fountain.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tính năng sản phẩm
Bùn chân không với chuông cacbonat trong suốt và kết nối quay 39/50 mm. Lý tưởng để làm sạch nhẹ nhàng bề mặt sỏi.

Bảo hành: 2 năm


Phản hồi