Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@fountain.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Thiết bị chống đóng băng hồ cá – Oase

Thiết bị này duy trì các vùng nhiệt độ ẩm trên sàn ao. Diện tích lớn những vẫn giữ nhiệt độ trong ao không bị đóng băng khi nhiệt độ xuống dưới -20 độ C

Công nghệ nung nóng chống ăn mòn để đạt hiệu suất cao hơn trong ao băng, và bảo vệ chống lại sự hư hại nhiệt độ trên không. IceFree Thermo 200 có chức năng giám sát băng tích hợp. Sản phẩm kích hoạt thiết bị chỉ khi nhiệt độ có thể bị đóng băng. Điều này có nghĩa là năng lượng không bị tiêu hao vào những ngày nóng

Đảm bảo cung cấp oxy trong nước và cho phép các khí lên men gây hại thoát ra

Phản hồi